Accueil > Encyclopédie > K > Koikimo > La distribution

La distribution de Koikimo

Acteurs principaux

Yurie Kozakai (2021-????)
(Personnage : Ichika Arima )
Toshiyuki Toyonaga (2021-????)
(Personnage : Ryou Amakusa )

Acteurs secondaires

Les Voix