La distribution de Persona -trinity soul-

Acteurs principaux

Takehito Koyasu (2008-2008)
(Personnage : Ryou Kanzato )
Nobuhiko Okamoto (2008-2008)
(Personnage : Shin Kanzato )
Miyuki Sawashiro (2008-2008)
(Personnage : Jun Kanzato )

Acteurs secondaires

Kana Asumi (2008-2008)
(Personnage : Megumi Kayano )
Sanae Kobayashi (2008-2008)
(Personnage : Eiko Nikaidou )
Mai Nakahara (2008-2008)
(Personnage : Kanaru Morimoto )
Hideki Tasaka (2008-2008)
(Personnage : Takurou Sakakiba )

Les Voix