Accueil > Encyclopédie > K > Kuzu no Honkai > La distribution

La distribution de Kuzu no Honkai

Acteurs principaux

Chika Anzai (2017-2017)
(Personnage : Hanabi Yasuraoka )
Shiori Izawa (2017-2017)
(Personnage : Noriko Kamomebata )
Kenji Nojima (2017-2017)
(Personnage : Narumi Kanai )
Nobunaga Shimazaki (2017-2017)
(Personnage : Mugi Awaya )
Haruka Tomatsu (2017-2017)
(Personnage : Sanae Ebato )
Aki Toyosaki (2017-2017)
(Personnage : Akane Minagawa )

Acteurs secondaires

Les Voix