La distribution de Quintessential Quintuplets (The)

Acteurs principaux

Kana Hanazawa (2019-2022)
(Personnage : Ichika Nakano )
Miku Itou (2019-2022)
(Personnage : Miku Nakano )
Yoshitsugu Matsuoka (2019-2022)
(Personnage : Fuutarou Uesugi )
Inori Minase (2019-2022)
(Personnage : Itsuki Nakano )
Ayane Sakura (2019-2022)
(Personnage : Yotsuba Nakano )
Ayana Taketatsu (2019-2022)
(Personnage : Nino Nakano )

Acteurs secondaires

Les Voix