La production de Tsuredure Children

Créateur

Hiraku Kaneko (2017-2017)
Tatsuhiko Urahata (2017-2017)
Toshiya Wakabayashi (2017-2017)

Studio de production

NAS
Studio Gokumi

Musique

Tenmon (2017-2017)

Interprète du générique

Inori Minase (2017-2017)