La production de Aquatope on White Sand (The)

Créateur

Yuuko Kakihara (2021- ????)
Toshiya Shinohara (2021- ????)

Producteurs

Maya Fujino (2021-????)
Takahiro Iwasa (2021-????)
Naoto Nakamura (III) (2021-????)
Mitsuhiro Ogata (2021-????)
Shinji Oomori (2021-????)
Hiroo Saitou (2021-????)
Ryuutarou Usukura (2021-????)

Studio de production

Bandai Namco Arts
DMM Pictures
Forecast Communications
Kadokawa Shoten
P.A. Works

Musique

Yoshiaki Dewa (2021-????)