La production de A Couple of Cuckoos

Créateur

Hiroaki Akagi (2022-2022)
Yasuhiro Nakanishi (2022-2022)
Yoshiyuki Shirahata (2022-2022)
Miki Yoshikawa (2022-2022)

Producteurs

Motomichi Araki (2022-2022)
Nobuhiko Kurosu (2022-2022)
Yuuki Mori (2022-2022)
Tsutomu Tachibana (2022-2022)
Nobuaki Takahashi (2022-2022)

Producteurs exécutifs

Makoto Furukawa (III) (2022-2022)
Noboru Sugiyama (2022-2022)
Shou Tanaka (2022-2022)
Rita Wang (2022-2022)

Studio de production

Shin-Ei Animation
SynergySP

Musique

Rei Ishizuka (2022-2022)