La production de Tomo-chan est une fille !

Créateur

Hitoshi Nanba (2023-0)
Megumi Shimizu (2023-0)
Fumita Yanagida (2023-0)

Producteurs

Yuki Kataoka (2023-????)
Shizuka Kurosaki (2023-????)
Kunihiro Okamura (2023-????)
Asa Suehira (2023-????)
Kanako Takahashi (2023-????)

Studio de production

Aniplex
Crunchyroll SC Anime Fund
Lay-duce
Seikaisha
Star Seas Company

Musique

Masaru Yokoyama (2023-????)