Accueil > Encyclopdie > N > Nodame Cantabile > La production

La production de Nodame Cantabile

Crateur

Kenichi Kasai (2007-2007)
Tomoko Konparu (2007-2007)
Tomoko Ninomiya (2007-2004)

Producteurs

Yukihiro Ito (2007-2007)
Nobuhiro Osawa (2007-2007)
Atsuya Takase (2007-2007)
Kouji Yamamoto (2007-2007)

Studio de production

Asmik-Ace Entertainment
Dentsu
Fuji TV Production
Genco
Kodansha
Nodame Cantabile Production Team
Sony Music Entertainment [jp]

Musique

Suguru Matsutani (2007-2007)

Compositeur du gnrique

Rhosuke Sakai (2007-2007)
Atsushi Suemitsu (2007-2007)