Accueil > Encyclopédie > K > Kuzu no Honkai > La production

La production de Kuzu no Honkai

Créateur

Masaomi Andou (2017-2017)
Makoto Uezu (2017-2017)
Mengo Yokoyari (2017-2017)

Producteurs

Naokado Fujiyama (2017-2017)
Shouta Komatsu (2017-2017)
Gou Wakabayashi (2017-2017)

Producteurs exécutifs

Atsuhiro Iwakami (2017-2017)
Katsuyoshi Matsuura (2017-2017)
Kiyoshi Nagai (2017-2017)
Yuuichi Nakao (2017-2017)
Miho Okada (2017-2017)
Kenji Shimizu (2017-2017)

Studio de production

Aniplex
Dentsu
Kyouraku Sangyou Holdings
Lerche
Square Enix

Musique

Masaru Yokoyama (2017-2017)